69. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań

Pan Konsul wziął udział w obchodach upamiętniających 69. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań, zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego. Uroczystości odbywały się na górnym tarasie Cytadeli. Po wystąpieniu Prezydenta Miasta, złożono kwiaty pod pomnikami: Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich. Następnie na boisku Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, odbyło się widowisko historyczno-rekonstrukcyjne „Bitwa o Poznań”, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARTA.