Spotkania z kulturą

Pan Konsul ponownie został zaproszony do udzielenia wywiadu w Radiu Merkury. Nadawana w niedzielę audycja „Spotkania z kulturą” dotyczyła wystawy zorganizowanej na Politechnice Poznańskiej, z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Peru. W wywiadzie, Pan Konsul przybliżył słuchaczom sylwetki wybitnych Polaków zasłużonych dla rozwoju Peru.

Zapraszamy do odsłuchania audycji pod linkiem:
www.radiomerkury.pl/audycja/spotkania-z-kultura/spotkania-z-kultura-6-kwietnia-2014.html