Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The 2-nd Melpin Conference on Technology Transfer for the Development of new products in chemical SMEs”

Firma P.I.W. Delta w dniach 12.-13.06.2014r. zorganizowała w zabytkowym dworze w Mełpinie, drugą z kolei międzynarodową konferencję naukową, pt. „The 2-nd Melpin Conference on Technology Transfer for the Development of new products in chemical SMEs”, która została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Warszawy oraz Instytut Chemii i Radiometrii z Warszawy.
Ideę konferencji stanowiło przełamanie barier, które istnieją na drodze od badań naukowych do przemysłu, do już gotowych wyrobów rynkowych.
Swoją obecnością zaszczyciło nas 24 gości, w tym wybitni naukowcy z zagranicy: prof. Somaye Akbari (Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran), prof. Paul Kołodziejczyk (International Research Projects, Department of Food and Nutritional Science, University of Alberta, Canada) oraz prof. Gennady Zaikov (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia).
Otwarcie spotkania i powitanie gości rozpoczął mgr inż. Kajetan Pyrzyński – właściciel firmy P.I.W. „Delta”, Konsul Honorowy Republiki Peru. Później słowo wstępu wygłosił mgr Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, a po nim mgr inż. Henryk Nastalski – Naczelnik Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Gospodarki.
Po części oficjalnej rozpoczęto wykłady zaproszonych specjalistów. Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwał moderator – prof. Ryszard Fiedorow z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegenci prezentowali wybrane tematy w niezwykle interesujący sposób, ukazując nowe podejścia do zagadnień. Wygłoszonych zostało 14 referatów.
Po zakończonych prezentacjach, uczestnicy udali się na spacer alejkami parku wokół dworu. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był akcent muzyczny w postaci pieśni wykonanych przez mgr inż. Marię Mackiewicz-Talarczyk z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Następnego dnia odbyła się dyskusja reasumująca tematykę wykładów, która stanowiła podsumowanie konferencji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszeń na konferencję. Państwa uczestnictwo było dla nas wielką przyjemnością. Pozostajemy w przekonaniu, że zaprezentowana tematyka okaże się przydatna w przyszłości, a wspólnie spędzony czas będzie mile wspominany.