Uroczystości Uczczenia Ofiar Napaści na Polskę

Pan Konsul wziął udział w uroczystościach upamiętniających 75. Rocznicę Napaści na Polskę, zorganizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego Pana Piotra Florka. Po Mszy Św. odprawionej w kościele Św. Józefa, rozpoczęły się obchody pod Pomnikiem Armii Poznań. Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego odbył się apel pamięci oraz składnie kwiatów przez delegacje.