Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Opieki nas Zabytkami

W Sali Oświatowej Muzeum Archeologicznego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Towarzystwa Opieki nas Zabytkami, w którym Pan Konsul uczestniczył. Po otwarciu wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz zatwierdzono porządek obrad. Po wybraniu Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawiono sprawozdania: z działalności Zarządu, finansowe, Komisji Rewizyjnej za okres 2011-2014. Później wybrano prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przedyskutowaniu spraw i wolnych wniosków, zamknięto zebranie.