Obchody 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Pan Konsul uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wybuch II Wojny Światowej. Po Mszy Św. odbywały się obchody pod pomnikiem Armii Poznań. Wojewoda Wielkopolski wygłaszając przemówienie uczcił pamięć poległych, następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem ofiar.