Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Pan Konsul uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po przemówieniu rektora – prof. Romana Kołacza nastąpiło immatrykulowanie studentów pierwszego roku, wręczono wyróżnienia najlepszym studentom oraz akty promocyjne dla doktorów habilitowanych. Ponadto wręczono nagrodę rektora – „Kryształową Różę” oraz medale i odznaczenia. Wykład inauguracyjny pt. Energia a środowisko” wygłosił prof. Józef Szlachta.