Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Pan Konsul brał udział w uroczystościach inauguracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które odbyły się w Biocentrum UP. Rektor uczelni – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak powitał gości, po czym nastąpiła immatrykulacja oraz wręczenie nagród i odznaczeń. Dr hab. Władysław Danielewicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Lasy – nasze wspólne dobro”.