Otwarcie wystawy i uroczysta kolacja w Mełpinie

W dniach 14.-15.04.2016 Pan Konsul miał zaszczyt gościć Ambasadora Republiki Peru – Pana Alberto Salas Barahona.
Pan Ambasador razem z Panem Konsulem i Jego Magnificencją Rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim otwarli wernisaż pt. „Peru – tysiące lat historii”. Wystawę zorganizowano w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Prezentuje ona charakterystyczne zabytki Peru, podzielone na cztery okresy: okres preinkaski, okres inkaski, okres Wicekrólestwa Peru, Peru współcześnie.
Po spotkaniu z władzami Politechniki Poznańskiej, Pan Ambasador i Pan Konsul, udali się do Urzędu Marszałkowskiego, na umówione spotkanie z Panią Marszałek Marzeną Wodzińską.
Ostatnim punktem dnia była uroczysta kolacja u Pana Konsula. Do dworku w Mełpinie zaproszona została poznańska elita naukowa oraz przedstawiciele lokalnych władz.
Kolejnego dnia Pan Ambasador wziął udział w uroczystościach upamiętniających 1050. rocznicę Chrztu Polski.