90-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Pan Konsul wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W gmachu głównym uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego, połączone z nadaniem tytułu doktora honoris causa dr. Andrzejowi Byrtowi.