Uroczystości rocznicowe Poznańskiego Czerwca ‘56

Pan Konsul uczestniczył w obchodach upamiętniających 60 rocznicę Poznańskiego Czerwca ’56. Po mszy św. odprawionej w intencji ofiar, przemaszerowano pod Pomnik Poznańskiego Czerwca ’56, gdzie odbyły się główne uroczystości.