XVIII Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie

Pan Konsul uczestniczył w XVIII Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich w Liskowie, w których wzięli udział przedstawiciele władz z całej Wielkopolski. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy rolniczej. Odprawiono mszę św., podczas której poświęcono wieńce dożynkowe. Następnie rozpoczął się Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na zakończenie zaplanowano koncert zespołu Bajm.