Spotkanie dotyczące współpracy

Pan Konsul wraz z Panią Marszałek Wodzińską złożyli wizytę Ambasadorowi Peru – Panu Alberto Salas Barahona. Celem spotkania było omówienie dalszej kontynuacji zasad współpracy między województwem wielkopolskim a Peru.