Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Pan Konsul uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Politechniki Poznańskiej, która odbyła się w Centrum Wykładowym Politechniki.  Po wystąpieniu rektora prof. dra hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, wykład inauguracyjny pt. „Rozwój spalinowych układów napędowych w środkach transportu” wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz.