Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Pan Konsul uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.  Po uroczystym otwarciu i przemówieniu rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka nastąpiło przekazanie insygniów władzy rektorskiej prof. dr hab. Janowi Pikulowi. Wykład inauguracyjny pt. „Żywność w XXI wieku: od zrównoważonej produkcji do zrównoważonej konsumpcji” wygłosił prof. dr hab. Piotr Konieczny.