W dniu 13.10.2018 Pan Konsul uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Inauguracja odbyła się w Sali Konferencyjnej World Trade Center, gdzie przemówienie inauguracyjne  wygłosiła JM Rektor WSHiU prof. dr. hab. Kamila Wilczyńska. Wykład inauguracyjny pt. „Czynniki kształtujące wartość współczesnych firm giełdowych” wygłosił prof. Robert Sobków – wiceprezes ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.