I sesja Rady Miasta Poznania

Pan Konsul na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania – Pana Ryszarda Grobelnego, uczestniczył w I sesji inauguracyjnej Rady Miasta Poznania VII kadencji. Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny. Przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego, potem Radni złożyli ślubowanie. Następnie wybrano komisję skrutacyjną oraz Przewodniczącego Rady. Po przejęciu prowadzenia sesji przez Przewodniczący Rady, wybrano Wiceprzewodniczących Rady. Później był czas na wolne głosy i wnioski. Na tym zakończono obrady I sesji Rady Miasta.