Spotkanie u Wojewody Wielkopolskiego

Pan Konsul uczestniczył w spotkaniu konsulów, zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego – Pana Piotra Florka. W zebraniu uczestniczyła również Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Obywatelskich – Pani Małgorzata Skrzypczak. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące konsulatów.