Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Dobrzańskiego

Pan Konsul uczestniczył w Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w ramach której obchodzono Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Dobrzańskiego. Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt zorganizowała konferencję pt. „Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro”.