Pan Konsul był obecny na uroczystych obchodach 78. Rocznicy powstania Batalionów Chłopskich, które zostały zorganizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Prezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Poznań. Obchody odbyły się pod Pomnikiem Generała Tadeusza Kościuszki, gdzie swoje wystąpienia mieli: Wojewoda Wielkopolsk, Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg  Poznań oraz Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka. Po modlitwie za poległych nastąpił Apel Pamięci oraz składanie kwiatów.

(Zdjęcie: http://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/78-rocznica-powstania-batalionow-chlopskich)