W dniu 20.10.2018 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, w której uczestniczył Pan Konsul. Uroczystość miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie wykład inauguracyjny pt. „Prawne i moralne przełomy w ochronie twórczości na świecie”, wygłosił Krzysztof Lewandowski – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.