W związku z odbytymi wyborami samorządowymi, Pan Konsul złożył pisemne gratulacje zwycięzcom, tj. Prezydentowi Poznania – Panu Jackowi Jaśkiewiczowi, Burmistrzowi Śremu – Panu Adamowi Lewandowskiemu oraz Burmistrz Dolska – Pani Barbarze Wierzbińskiej. Pan Konsul odniósł się do zaufania i szacunku, jakim zwycięzcy zostali obdarzeni przez wyborców, oraz złożył życzenia satysfakcji z pełnionych obowiązków.