Pan Konsul uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym z Korpusem Konsularnym, które zorganizował Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak. Spotkanie odbyło się w południe w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.