Pan Konsul w dniu 22.03.2019 wziął udział w Jubileuszu 65-lecia Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej, który miał miejsce w Auli Centrum Wykładowego. Po otwarciu obchodów nastąpiło wystąpienie JM Rektora Politechniki Poznańskiej. Odbyły się wystąpienia na temat historii oraz rozwoju Wydziału, prezentacji jednostek organizacyjnych oraz wystąpienia gości. Po lunchu można było zwiedzać laboratoria: Symulator lotniczy, Symulator samochodowy, Lab. Silników Spalinowych, Diagnostyki Pojazdów Samochodowych, ATP, Inżynierii Wirtualnej, Badań Materiałowych, ZeroFlow, Podstaw Trwałości.

(zdjęcie: www. 100lat.put.poznan.pl/2019/04/05/65-lecie-wydzialu-inzynierii-transportu/)