Dnia 05.04.2019 przewodniczący Rady Miasta Poznania – Pan Grzegorz Ganowicz oraz Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Pan Tomasz Łęcki, zorganizowali uroczystość uczczenia ofiar okupacji niemieckiej 1939-45, w której uczestniczył Pan Konsul Kajetan Pyrzyński. Współorganizatorami były organizacje kombatanckie zrzeszone w Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej oraz nauczyciele i uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.  Po wstępnych wystąpieniach przedstawiono inscenizację upamiętniającą postać Marcina Rożka, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość odbyła się w Forcie VII w Poznaniu.

(zdjęcie: Marta Szczesiak-Ślusarek, www.poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/68947,Uroczystosc-uczczenia-pamieci-ofiar-okupacji-niemieckiej-Poznan-5-kwietnia-2019.html)