Pan Konsul w dniu 26.04.2019 uczestniczył w obchodach 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych Przez III Rzeszę W Wielkopolsce, zorganizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezesa Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych Przez III Rzeszę W Wielkopolsce – Pana Włodzimierza Orsztynowicza. Po odprawieniu mszy świętej, miało miejsce złożenie kwiatów pod Tablicą upamiętniającą Mieszkańców Poznania i Wielkopolski – ofiary II Wojny Światowej, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Następnie uroczystości jubileuszowe odbyły się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie miały miejsce wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych Przez III Rzeszę oraz zaproszonych gości, a także wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Całość uroczystości zakończył występ artystyczny.