Pan Konsul uczestniczył w uroczyści inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się  dnia 01.10.2019 w Auli Uniwersytetu. Po przemówieniu JM Rektora dr. hab. Andrzeja Lesickiego, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku. Wręczono medale „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” prof. dr hab. Helenie Sęk oraz prof. dr. Hab. Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu. Wykład inauguracyjny pt. „Węgiel aktywny – kosmetyczne czarne złoto” wygłosił prof. dr hab. Robert Pietrzak.