W dniu 03.10.2019 odbyła się  inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w której uczestniczył Pan Konsul. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Trziszka. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i statuetek, a także nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jorgowi Hartungowi.

http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/49985/inauguracja_roku_akademickiego_2019_2020.html