Pan Konsul w dniu 15.10.2019 uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym, połączonej z ceremonią nadania godności doktora honoris causa profesorowi Odedowi Galorowi. Profesor Oded Galor, który jest twórcą jednolitej teorii wzrostu, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Roots of Inequalities in the Wealth of Nations” („Korzenie nierówności w bogactwie narodów”).