Dnia 14 listopada Pan Konsul był obecny na obchodach Święta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które odbywały się w Auli im. Jana Pawła II. Na początku odbyło się powitanie gości i wystąpienie JM Rektora prof. Tadeusza Trziszki.  Po wręczeniu odznaczeń i nagród specjalnych Rektora, nastąpiło nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr. Inż. Wojciechowi Myśleckiemu, a następnie tytułu doktora honoris causa profesorowi Tomaszowi E. Janowskiemu. Po wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. Tomasz E. Janowskiego, miały miejsce wystąpienia gości. Uroczystość uwiecznił występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją prof. Alana Urbanka.

(zdjęcie: http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/50259/swieto_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu.html)