W dniu 20.11.2019 odbył się Jubileusz 30-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym był obecny Pan Konsul. Wydarzenie miało miejsce w Auli Artis Collegium Da Vinci w Poznaniu. Program obchodów obejmował debatę „30 lat przemian gospodarczych w Polsce i na świecie”, następnie występ artystyczny, a na końcu koktajl.