Pan Konsul, w dniu 21.11.2019 uczestniczył w obchodach Jubileuszu 70. Urodzin Prof. Tomasza Schramma, które odbyły się w Auli Lubrańskiego, w Collegium Minus UAM w Poznaniu. Po przemówieniu JM Rektora UAM prof. dra hab. Andrzeja Lesickiego, kolejno swoje przemówienia wygłosili: Dziekan Wydziału Historii UAM prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz, prof. dr hab. Małgorzata Praczyk. Następnie wręczono Księgę prof. Tomaszowi Schrammowi, po czym wygłosił on przemówienie. Obchody Jubileuszu urodzin uwiecznił koncert.

(zdjęcie: www.amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/70.-urodziny-prof.-tomasza-schramma)