Dnia 5 grudnia 2019 gościł w Poznaniu Ambasador Republiki Peru  – Pan Alberto Salas Barahona.

Poniższy materiał, wraz z fotografiami, został otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Autorem notatki jest obecna na spotkaniu Pani Dyrektor Anna Markiewicz.

 

Przygotowania do 250.rocznicy niepodległości Peru. Wizyta Ambasadora Peru w Poznaniu.

Szczególne merytoryczne relacje w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego oraz ogromna sympatia dla partnerów z Wielkopolski ze strony peruwiańskiej – rozpoczęły 22 listopada br. temat rozmów Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Peru Pana Alberto Salas Barahona z Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Panu Ambasadorowi towarzyszył Konsul Hornowy Peru w Poznaniu Pan Kajetan Pyrzyński, zaś ze strony wielkopolskiej w spotkaniu uczestniczyły Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Jak podkreślił Ambasador Barahona, choć jego jednodniowa wizyta w Poznaniu wiązała się
z  konferencją „Beyond Europe” organizowaną przez UAM, gdzie uczestniczył w dyskusji nt.  przywrócenia równowagi oraz nowego ładu ekonomicznego w świecie, nie mogło zabraknąć spotkania z przedstawicielem Samorządu Województwa, ze względu na dotychczasowe relacje łączące Wielkopolskę z Peru.

Za rozwój tych relacji podziękował w szczególności Pani Marszałek Marzenie Wodzińskiej, bo jak zaznaczył – oprócz zaangażowania i wiedzy merytorycznej, wkłada ona dużo serca do swojej pracy, co przenosi jakość tych relacji na dobry, przyjazny poziom. Zaprosił Województwo Wielkopolskie do udziału w kolejnych targach edukacyjnych w Peru w 2020 roku, przypominając jak wielkim zainteresowaniem cieszyła się oferta edukacyjna wielkopolskich uczelni wśród studentów peruwiańskich, oraz do rozwijania projektów
w zakresie kształcenia zawodowego. Poinformował także o zmianie władz w regionie Arequipa i zachęcił do ponownego kontaktu, celem rozpoznania możliwości współpracy dwustronnej.

Pani Marszałek, dziękując za życzliwe słowa pod adresem Wielkopolski, podkreśliła, że również dla nas rozwój relacji, zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji jest bardzo ważny. Powiedziała, że dołoży starań aby taka prezentacja uczelni wielkopolskich na targach w Peru była możliwa, ze swojej strony już dziś pragnie zaprosić stronę peruwiańską do udziału w Targach Edukacyjnych w Poznaniu.

Głównym tematem rozmów Pana Ambasadora z Panią Marszałek była zbliżająca się rocznica 250.lecia proklamowania niepodległości Peru. W XIX wieku w całej Ameryce Południowej pojawiły się dążenia niepodległościowe. Dopiero jednak w 1821r. Peru proklamowało niepodległość. Z okazji zbliżającego się Jubileuszu, Pan Ambasador chciałby zorganizować w Polsce w 2021 roku szereg przedsięwzięć propagujących wiedzę o Peru. Już niebawem otrzyma partytury do koncertu tradycyjnej muzyki klasycznej peruwiańskiej, które chciałby przekazać różnym orkiestrom symfonicznym w Polsce. Bardzo zależy Panu Ambasadorowi na tym, aby koncert taki mógł odbyć się również w Wielkopolsce w 2021 roku. Dodatkowo chciałby zorganizować wystawę poświęconą Peru oraz wydarzenia propagujące działalność Polaków w Peru. Liczy przy tym bardzo na współpracę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Pani Marszałek pogratulowała zbliżającego tak wspaniałego Jubileuszu, podkreślając, jak ważne dla Polski również było świętowanie 100.rocznicy odzyskania niepodległości. Przekazała przy tym Panu Ambasadorowi album okolicznościowy wydany właśnie z okazji 100.rocznicy Niepodległości Rzeczypospolitej. Jednocześnie zapewniła o życzliwości władz Województwa Wielkopolskiego wobec tak ważnej rocznicy Peru i podkreśliła, iż z prawdziwą radością włączymy się w działania Ambasady Peru.

Przypomnijmy: w ramach dotychczasowych kontaktów miała miejsce prezentacja uczelni peruwiańskich na Targach Edukacyjnych w Poznaniu w 2017r. oraz udział wielkopolskich uczelni w targach Edukacyjnych w Arequipie, co zaowocowało wieloma podpisanymi umowami o współpracy ze strony poznańskich uniwersytetów. Ta współpraca jest żywa, realna i przynosi efekty. W 2018 roku przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego z Arequipy uczestniczyli w Kongresie Kształcenia Dualnego w Wielkopolsce, zaś w Technikum im. Ernesta Malinowskiego w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznym w Ostrowie Wielkopolskim wspólnie uczciliśmy pamięci Ernesta Malinowskiego.