W dniu 28 stycznia, Pan Konsul wraz z innymi konsulami Korpusu Konsularnego, był obecny na Spotkaniu Noworocznym, zorganizowanym rzez Wojewodę Wielkopolskiego – Pana Łukasza Mikołajczyka. Spotkanie miało miejsce w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.